O Mne

Ich cieľom je prilákať dobrých autorov a publikovať knihy, ktoré dosahujú komerčný úspech. V závislosti na veľkosti publishing company, kniha vydavateľ môžu vykonávať všetky aspekty publikácie, alebo môže delegovať časť práce vydavateľom, dizajnérom a marketingových odborníkov.